Členové PS

Antonová Barbora (RAMA)

Ballák Olda ... dočasně dlouhodobě nespolupracuje

Barvířová Marcela (NUDaN)

Barvíř Zbyněk ... (PPT)

Blektová Irena (OKD)

Dvořáček Martin ... opět dočasně nespolupracující člen

Kubalíková Anna (ALZA)

Polášková Vendula (NOF)

Rakowská Martina (ROPKA)

Rakowski Michal (SUV)

Tichá Alena    (ASAN)

Valušek Jan   (UJO)

Žibřidová Hana (OCHWAN)

 

čestný člen: Leoš Bílek