Kniha návštěv

Datum: 22.03.2017

Vložil: Abismal Harmony

Titulek: praise for the Mexican mass

Hi singers! I'm Mexican. I liked very much your vocal work even it sounded more Spaniard than Mexican.The singing is pretty, the Spanish fantastic and your solos beautiful.

I just would recommend to change the lyrics at the beginning. The stressed syllable must be corDEro de diOS, and cordeRO/CORdero de DIos sounds totally weird.

Datum: 18.12.2016

Vložil: Váš Rostislav Valušek

Titulek: O zázraku ve Velké Bystřici

Drazí Jírovci, osvětlení ve Velké Bystřici, umístěné na stolu Páně, abyste viděli dobře do not, vytvářelo v mrazivém vzduchu s vaším dechem podivuhodné kouzlo, ba zázrak! Váš dech byl světlo! I vybavilo se mi slovo z bible, kde se mluví o stvoření světa. V hebrejském originále to zní "RUACH ELOHIM AUR" česky doslova "DECH BOŽÍ SVĚTLO". Váš dech byl světlem a váš zpěv hudbou nebeských sfér. Deo gratias!

Datum: 05.12.2016

Vložil: Michaela M. a Vladimír J.

Titulek: Poděkování, pozdravení, pochválení... ☺

Milí Jírovci, včera jsme navštívili Váš adventní koncert ve Velké Bystřici u Olomouce a byli jsme nadšeni. Hned s prvními tóny, které zazněly, jsme se ocitli jakoby v jiném, méně uspěchaném, meditativním světě, který vyhledáváme čím dál častěji, abychom pročistili své hlavy od balastu, který se na nás odevšad valí... V době předvánoční potřebujeme toto zklidnění ještě více - cesta z města do přírody k zeleným šumícím velikánům či do svatostánku za krásnou hudbou...
Ať se Vám nadále daří bez velkých klopýtnutí kráčet po cestě, kterou jste nastoupili. Michaela M. a Vladimír J.
P.S. ... a konečně už taky víme, kdo to byl "ten Jírovec". Na Vašich stránkách jsme ho objevili. ☺

Datum: 11.07.2016

Vložil: Rosťa V. - básník depresista

Titulek: poděkování

Milí Jírovci, chci vám poděkovat za úsilí, které jste věnovali mé depresivní poezii, věřte, že mé děkování není konvenční záležitost, ale záležitost srdce, jak říkáme my faráři. Podle mého soudu a stupně dojetí, jste zpívali výborně!! Pán Bůh vám to zaplať, když už ta faktická mzda byla tak nízká...

Pěkné léto vám všem
a na další časy si s podzimem připijem!

Datum: 23.12.2015

Vložil: RNDr. Renata PAVELKOVÁ, Ph.D.

Titulek: Díky...

Mše je krásná...Honza má v sobě zvláštní rytmus i jeho hlas je působivý, ale ten soprán mi zalezl až pod kořínky vlasů. Její hlas dojemně lyricky vyčnívá. Je výrazný a není dominantní. Honza to tak jistě myslel. Má velký cit! její hlas je vodivý jak elektřina. Musím si to pustit aspoň 5x. Ten jejich duet v Sanctus je očistný...

Datum: 20.10.2015

Vložil: Posluchačka

Titulek: Poklona

Dovolte, abych vám opožděně touto cestou sklidila obrovskou poklonu za Mexickou mši. Jak autorovi, za úžasné dílo, tak sboru, který toto dílo s neskutečnou profesionalitou předvedl. Bylo vidět, jak vás to všechny baví, že si to užíváte. Doufám, že budete mít brzy další koncert.

Datum: 06.10.2015

Vložil: Petr L.

Titulek: Poděkování

Já musím poděkovat. Zážitek to byl skvělý, ještě teď po poloprobdělé noci mi zní v hlavě chytlavá melodie. Super ! Jo a moc se mi líbil ten neotřelý humorný slovní úvod. Ještě jednou děkuju, s kým jsem se o Honzově Mexické mši bavil, všichni jsou nadšeni. Držím palce a fandím Vám, Jírovci !

Datum: 25.07.2014

Vložil: Helena Baronová

Titulek: Bohuslavice - koncert

Divím se, že příspěvků na stránkách tohoto tělesa není víc. Klobouk dolů před zpěváky, kteří v tak malém počtu intonačně zvládli mnohdy ne úplně jednoduché kusy. Pokloním se i před dirigentkou, jelikož ta to z nich musí 'dostat'. Kromě již uvedené intonace třeba ocenit i jednotnou artikulaci a zejména náboj a šmrnc. Nejenže koncert nebyl nudný a opravdu 'odsýpal', že se člověk divil, že je konec, ale i postavení repertoáru bylo zajímavé, neustále přitažlivé do posledního tónu přídavku Alleluja. Úžasné, osvěžující, dojímavé a odcházela jsem naplněna úctou k lidem, kteří opravdu umí a s láskou předávají dál. Strašně moc vám fandím. Moje dvacetiletá praxe dirigentky a členky několika sborů a seskupení a stejná léta varhaničení v několika chrámech mi přímo přikazuje takový počin jen a jen pochválit. Jste úžasní muzikanti! Moc za dnešní koncert děkuju a ještě jednou se s úctou a uznáním skláním.

Datum: 27.07.2014

Vložil: SUV

Titulek: Re: Bohuslavice - koncert

Mnohokrát Vám děkujeme za tato krásná slova. A těšíme se třeba na dalších vystoupeních.

Datum: 23.05.2014

Vložil: UJO

Titulek: pozdrav

Takže lidi!! dneska a zítra to rozjedem!! jsem zvědavej, jak jste pěkně naučili toho Beethovena!!! :-P :-D

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek