Pěkné prázdniny

20.06.2012 12:01

Přejeme posluchačům krásné léto plné pohody a sluníčka a snad příští školní rok naslyšenou!